Onderwerpen

  • Stand van zaken voorstel Individuele inkomenstoeslag
  • Stand van zaken nieuw Beschut Werk
  • Voortgang enquête Cliëntenraad

Stand van zaken voorstel Individuele inkomenstoeslag (ITT)

Het voorstel om de referteperiode van de IIT te verkorten van 5 naar 3 jaar voor een bepaalde groep uitkeringsgerechtigden loopt. De voorbereiding van het voorstel wordt eerst besproken met de portefeuillehouders voordat het langs de Cliëntenraad gaat. Het voorstel van de Cliëntenraad is nu in ieder geval opgepakt. Zodra er duidelijkheid is wat er besloten is over dit voorstel laten wij het jullie weten via de site.

Tijdens de vergadering van de Cliëntenraad is naar voren gebracht dat de aanvraag van de IIT en de datum wanneer men de IIT krijgt niet goed loopt. Er zou hierbij meer maatwerk toegepast moeten worden. Daarnaast weten mensen vaak niet wat de IIT is en wanneer ze deze aan kunnen vragen.

 Aanvraag Individuele inkomenstoeslag   

Als u 5 jaar of langer een laag inkomen hebt, dan hebt u misschien recht op de Individuele inkomenstoeslag. De Individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u kunt gebruiken om bijvoorbeeld noodzakelijke spullen in huis te vervangen of nieuw te kopen.

U kunt de Individuele inkomenstoeslag één keer per jaar aanvragen en u krijgt het bedrag in één keer op uw rekening gestort. U hoeft over het bedrag van de Individuele inkomenstoeslag geen belasting te betalen.

De Individuele inkomenstoeslag wordt eenmaal per 12 maanden uitgekeerd aan mensen die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen.

Meer informatie hierover en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn kunt u vinden op Werkplein Fivelingo of informeer bij u klantmanager.

Stand van zaken nieuw Beschut Werk

De werkgroep nieuw Beschut Werk is al enige tijd bezig met dit onderwerp maar dit is nog niet af. Het is een ingewikkeld proces en de Cliëntenraad kan hierover ook nog niet verder geïnformeerd worden.  Tijdens de vergadering is afgesproken dat dit onderwerp standaard op de agenda komt te staan om zo het proces te volgen totdat het klaar is.

 

Voortgang enquête Cliëntenraad

Eind december 2018 is er een enquête geweest namens Werkplein Fivelingo en de Cliëntenraad. De uitkomsten hiervan zijn besproken en de Cliëntenraad is gevraagd om hierover een advies/aanbeveling te doen. De Cliëntenraad is nog steeds bezig met de enquête. Er wordt gekeken hoe het allemaal uitgewerkt moet worden. Bij de enquête kon men ook een toelichting geven bij sommige vragen. Met deze toelichting en eventuele kritieken moet wel wat gedaan worden. De Cliëntenraad is hier mee bezig. Ook is de Cliëntenraad bezig om te kijken of er nog een vervolg komt op deze enquête door nog met een aantal specifiekere vragen te komen. Hierdoor hoopt de Cliëntenraad dat de doelstelling van de Cliëntenraad er meer uitkomt.

Bijeenkomsten en deelname

De Cliëntenraad vergadert van 14.00 uur tot 16.00 uur in de grote vergaderzaal van Werkplein Fivelingo. De bijeenkomsten zijn openbaar, maar u moet zich wel van te voren aanmelden bij Werkplein Fivelingo, dit kan ook via het volgende mailadres: clientenraad@werkpleinfivelingo.nl

Vergaderdata 2019

  • 26 september
  • 31 oktober
  • 12 december

Hebt u vragen?

Voor concrete vragen kunt u natuurlijk in eerste instantie terecht bij uw klantmanager. Voor opmerkingen of verbetersuggesties die specifiek bedoelt zijn voor de Cliëntenraad, kunt u mailen naar clientenraad@werkpleinfivelingo.nl.